INSTRUMEN


INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN

Mendengar dan Bertutur

BAND

1

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui asas mendengar dan bertutur, membaca dan menulis.

DESKRIPTOR

B1 DL1:
Murid berupaya mengecam, mengajuk dan mengesan bunyi yang didengar.

EVIDENS

B1 DL1 E1:
Mengajuk bunyi yang didengar.

AKTIVITI PENTAKSIRAN


Langkah Pentaksiran:
a.    Tandakan ( √ ) pada benda yang berbunyi.
b.    Ajuk bunyi tersebut.
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


Nama: ……………………………………………                           Tarikh:…………………

Kelas : ……………………

Rujukan: B1 DL1 E1

Arahan : Tandakan ( √ ) pada benda yang berbunyi.
               Ajuk bunyi tersebut.


                        


                      

                          
 


                    
                        
 


                

                      


                               
                             
( menguasai / tidak menguasai )


INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN

Mendengar dan Bertutur

BAND

1

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui asas mendengar dan bertutur, membaca dan menulis.

DESKRIPTOR

B1 DL1:
Murid berupaya mengecam, mengajuk dan mengesan bunyi yang didengar.

EVIDENS

B1 DL1 E2:
Menentukan arah bunyi yang didengar.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan:
·         Kain penutup mata
·         Empat buah kerusi

Langkah Pentaksiran:
a.    Memilih empat orang murid untuk duduk di kerusi yang disediakan.
b.    Arahkan murid yang hendak diuji berdiri di tengah iaitu tempat bertanda X seperti dalam gambar rajah 1.
c.    Murid tersebut menutup mata dengan kain penutup mata.
d.    Guru memberikan isyarat kepada empat orang murid untuk bertepuk tangan secara bergilir-gilir.
e.    Murid yang diuji menyatakan arah bunyi dengan isyarat tangan secara sopan berdasarkan arah bunyi yang didengari.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


Nama: ……………………………………………                           Tarikh:…………………

Kelas : ……………………

Rujukan: B1 DL1 E2

Arahan : Tunjukkan arah bunyi yang didengar.


Situasi dalam bilik darjah


Oval: belakang:
ketukan pintuOval: kiri:
tiupan wisel

Oval: kanan:
bunyi loceng

 


                                                                  
                                                                     Oval: hadapan:
ketukan pintu
 


( menguasai / tidak menguasai )INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN

Membaca

BAND

1

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui asas mendengar dan bertutur, membaca dan menulis.

DESKRIPTOR

B1 DB1:
Murid berupaya membunyikan huruf, mengeja suku kata dan membaca perkataan.

EVIDENS

B1 DB1 E1:
Membunyikan huruf vokal dan menamakan konsonan.

AKTIVITI PENTAKSIRAN


Langkah Pentaksiran:
a.    Sebut huruf
b.    Bunyikan huruf vocal
c.    Namakan huruf konsonan


INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


Nama: ……………………………………………                           Tarikh:…………………

Kelas : ……………………

Rujukan: B1 DB1 E1

A         Arahan : Sebut huruf
                            Bunyikan huruf vokal
               


   e    i   o   a   uB         Arahan : Namakan konsonan di bawah.


   j     m    p   x    s  
   b     f       h    q    d  
   z     n     c   g     l

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN

Membaca

BAND

1

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui asas mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

DESKRIPTOR

B1 DB1:
Murid berupaya membunyikan huruf, mengeja suku kata dan membaca perkataan.

EVIDENS

B1 DB1 E2:
Mengeja dan membatangkan suku kata terbuka dan tertutup.

AKTIVITI PENTAKSIRAN


Langkah Pentaksiran:
a.    Eja dan membatang suku kata terbuka
b.    Eja dan membatang suku kata tertutup


INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


Nama: ……………………………………………                           Tarikh:…………………

Kelas : ……………………

Rujukan: B1 DB1 E2

A         Arahan : Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul.


ma
 


li
 

me
 

ce
 

ho
 

se
 

pu
 

na
 

jo
 

ti
 

ba
 

di
 
                           ra
 
 

              

B         Arahan : Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul.


cer
 


nak
 

dik
 

bas
 

sal
 

kis
 

pun
 

jom
 

ram
 

lin
 

set
 

hos
 

mak
 
                           

men
 
tin
 
 

              

( menguasai / tidak menguasai )
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN

Membaca

BAND

1

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui asas mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

DESKRIPTOR

B1 DB1:
Murid berupaya membunyikan huruf, mengeja suku kata dan membaca perkataan.

EVIDENS

B1 DB1 E3 :
Membaca perkataan yang terdiri daripada kata nama.

AKTIVITI PENTAKSIRAN


Langkah Pentaksiran:
a.    Baca perkataan yang diberi


INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


Nama: ……………………………………………                           Tarikh:…………………

Kelas : ……………………

Rujukan: B1 DB1 E3

Arahan : Baca perkataan di bawah ini.

mata
topi
paku
meja
lori
titi
bakul
rumah
ayam
ulat
oren
itik
kereta
tomato

( menguasai / tidak menguasai )


INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN

Menulis

BAND

1

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui asas mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

DESKRIPTOR

B1 DT1:
Murid berupaya menulis huruf,  suku kata dan perkataan.

EVIDENS

B1 DT1 E1 :
Menulis huruf, suku kata dan perkataan.

AKTIVITI PENTAKSIRAN


Langkah Pentaksiran:
a.    Lengkapkan  perkataan dengan huruf.
b.    Tulis semula perkataan.


INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


Nama: ……………………………………………                           Tarikh:…………………

Kelas : ……………………

Rujukan: B1 DT1 E1

Arahan : Lengkapkan perkataan dengan huruf.  Tuliskan semula perkataan tersebut.

 k e _ _ t a

k _ _ i

_ _ m a h

_ _ k u

_ k a n

t o _ _

j _  _( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN

Mendengar dan Bertutur

BAND

2

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui dan memahami perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTOR

B2 DL1:
Murid berupaya mendengar, menyebut dan memahami perkataan.

EVIDENS

B2 DL1 E1 :
Mendengar dan menyebut perkataan yang mengandungi diftong, vocal berganding, digraph dan konsonan bergabung.

AKTIVITI PENTAKSIRAN


Langkah Pentaksiran:
a)     Tandakan (√ ) pada ejaan yang    betul.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


Nama: ……………………………………………                           Tarikh:…………………

Kelas : ……………………

Rujukan: B2 DL1 E1

Arahan :  Tanda ( √ ) pada ejaan yang betul

                         
                                        bangau        (        )

                                        langau          (        )

                                        dangau        (        )

                                       payong        (        )

                                       payung        (        )

                                       puyung        (        )

                                     kambing      (        )
                                               
                                     kembing      (        )

                                     kambeng    (        )                               
                                      eskar            (        )

                                      asker            (        )             

                                      askar            (        ) 

                                   daun            (        )

                                   duan            (        )

                                   daon            (        )


                                         
( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN

Mendengar dan Bertutur

BAND

2

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui dan memahami perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTOR

B2 DL1:
Murid berupaya mendengar, menyebut dan memahami perkataan.

EVIDENS

B2 DL1 E2 :
Memahami perkataan yang didengar dan dinyanyikan.

AKTIVITI PENTAKSIRAN


Langkah Pentaksiran:
a.    Dengar lagu dan nyanyi beramai-ramai.
b.    Warnakan perkataan yang betul.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


Nama: ……………………………………………                           Tarikh:…………………

Kelas : ……………………

Rujukan: B2 DL1 E2

Arahan :  Warnakan perkataan yang betul.

Air Pasang Dalam

Air   pasang     dalam    luar

Surut   pukul   lima

Nyonya   bangun   pagi


 
Siram   pokok    sayur    bunga


 
                                    Pokok   bunga    melur     orkid
                                                              
Tanam   tepi   parit

Itik   bertelur


 
Ayam       Kucing       menetas


 
Cik   Baba   jatuh   dalam   longkang     parit


 
Cik    Puan   Aminah   ketawa   jerit-jeritNaik    Turun       kereta   api

Sampai   Kuala   Lumpur

Jumpa   isteri   comel


 
Terselit    atas     bawah    dapur

                         

                                      

( menguasai / tidak menguasai )
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN

Membaca

BAND

2

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui dan memahami perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTOR

B2 DB1:
Murid berupaya membaca dan memahami perkataan dan ayat.

EVIDENS

B2 DB1 E1 :
Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi diftong, vocal berganding, digraph dan konsonan bergabung.

AKTIVITI PENTAKSIRAN


Langkah Pentaksiran:
a.    Minta murid membaca perkataan.
b.    Murid memadankan gambar dengan perkataan yang betul.
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


Nama: ……………………………………………                           Tarikh:…………………

Kelas : ……………………

Rujukan: B2 DB1 E1

Arahan :  Baca dan padankan gambar di bawah.

Text Box: bungaText Box: nyanyiText Box: sarang

                                         
 Text Box: nyamuk


 
Text Box: singa

( menguasai / tidak menguasai )


INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN

Membaca

BAND

2

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui dan memahami perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTOR

B2 DB1:
Murid berupaya membaca dan memahami perkataan dan ayat.

EVIDENS

B2 DB1 E2 :
Membaca dan memahami ayat

AKTIVITI PENTAKSIRAN


Langkah Pentaksiran:
a.    Baca ayat dan suaikan dengan gambar.INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


Nama: ……………………………………………                           Tarikh:…………………

Kelas : ……………………

Rujukan: B2 DB1 E2

Arahan :  Baca ayat dan suaikan dengan gambar


Text Box: 1.  Abang baca bukuText Box: 2. Ini ayam jantan.Text Box: 3. Kucing kejar tikus.                                         


Text Box: 4. Gajah itu besar.
Text Box: 5. Ini sudu besi.

( menguasai / tidak menguasai )
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN

Menulis

BAND

2

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui dan memahami perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTOR

B2 DT1:
Murid berupaya menulis perkataan dan ayat dengan betul serta memahaminya.

EVIDENS

B2 DT1 E1 :
Menulis dan memahami perkataan

AKTIVITI PENTAKSIRAN


Langkah Pentaksiran:
a.    Susun huruf supaya menjadi  perkataan yang bermakna dan betul.


INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


Nama: ……………………………………………                           Tarikh:…………………
Kelas : ……………………

Rujukan: B2 DT1 E1

Arahan :  Susun huruf menjadi perkataan yang betul.


           


 
            b    a    n    a    r                                        a    g    n    w    a    b


         __________________                                            _____________________                           

                                     


           
           l     e    b   u    m                                        m    s    d    j     i    a

        ________________________                                              _________________________                u    b    a     h                                                 o    k    t     a


            _________________                                                   ________________

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN

Menulis

BAND

2

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui dan memahami perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTOR

B2 DT1:
Murid berupaya menulis perkataan dan ayat dengan betul serta memahaminya.

EVIDENS

B2 DT1 E2 :
Menulis dan memahami ayat tunggal.

AKTIVITI PENTAKSIRAN


Langkah Pentaksiran:
a.    Susun perkataan supaya menjadi  ayat yang bermakna dan betul.INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


Nama: ……………………………………………                           Tarikh:…………………
Kelas : ……………………

Rujukan: B2 DT1 E2

Arahan :  Susun perkataan  menjadi ayat  yang betul. 
Text Box: makan   lobak  merah  Arnab            

 


Text Box: itu  besar   Rumah  Aminah


Text Box: masak   Makcik   Devi  sedang                  

 


Text Box: Adik   cerita   buku   baca
Text Box: sedang  ikan  memancing  Pak  Mat
 

( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN

Mendengar dan Bertutur

BAND

3

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTOR

B3 DL1:
Murid berupaya mendengar dan memberikan respon terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan.

EVIDENS

B2 DL1 E1 :
Memberikan respon secara lisan dan gerak laku terhadap arahan, soalan dan pesanan.

AKTIVITI PENTAKSIRAN


Langkah Pentaksiran:
a.    Lakukan mengikut arahan yang diberi.INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


Nama: ……………………………………………                           Tarikh:…………………
Kelas : ……………………

Rujukan: B3 DL1 E1

Arahan :  Lakukan mengikut arahan di bawah.


           
Text Box: 1. Angkat kedua-dua tangan ke atas.Text Box: 2. Bongkokkan badan ke hadapan.


Text Box: 3. Berdiri di atas sebelah kaki.Text Box: 4. Lompat bintang.
                  

Text Box: 5. Lari setempat secara perlahan-lahan
( menguasai / tidak menguasai )


INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN

Membaca

BAND

3

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTOR

B3 DB1:
Murid berupaya membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahaminya.

EVIDENS

B3 DB1 E1 :
Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar serta sebutan dan intonasi yang betul

AKTIVITI PENTAKSIRAN


Langkah Pentaksiran:
a.    Baca ayat-ayat yang diberi.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


Nama: ……………………………………………                           Tarikh:…………………
Kelas : ……………………

Rujukan: B3 DB1 E1

Arahan :  Baca ayat dibawah. 
           
Text Box: Abang belah kayu gunak kapak.Text Box: Kasut saya bersih dan putih.


                  
Text Box: Kakak masak gulai ketam.Text Box: Ibu beli baju baru berwarna merah.
Text Box: Sarah dan Anita sedang bermain badminton.( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN

Membaca

BAND

3

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTOR

B3 DB1:
Murid berupaya membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahaminya.

EVIDENS

B3 DB1 E2 :
Membaca dan memahami ayat tunggal dan ayat majmuk.

AKTIVITI PENTAKSIRAN


Langkah Pentaksiran:
a.    Baca dan faham bahan bacaan yang disediakan.
b.    Guru soal beberapa soalan tentang petikan.


INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


Nama: ……………………………………………                           Tarikh:…………………
Kelas : ……………………

Rujukan: B3 DB1 E2

Arahan :  Baca dan faham petikan dibawah.

           


                          Pada  hari  Ahad  yang  lalu,   ayah  Ali  membawanya

ke  kedai  komputer  di  bandar.   Di  kedai  itu  menjual 

pelbagai  peralatan  komputer.   Antaranya  ialah  cakera 

padat,  disket,  monitor,  tetikus  dan  lain-lain.   Selepas 

 membeli  komputer,  kami  pun  pulang  ke  rumah  dengan 

gembira.    ( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN

Menulis

BAND

3

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTOR

B3 DT1:
Murid berupaya mencatat maklumat yang difahami.

EVIDENS

B3 DT1 E1 :
Mencatat maklumat daripada pelbagai sumber.

AKTIVITI PENTAKSIRAN


Langkah Pentaksiran:
a.    Lihat gambar.
b.    Jawab soalan-soalan yang diberi.
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


Nama: ……………………………………………                           Tarikh:…………………
Kelas : ……………………

Rujukan: B3 DT1 E1

Arahan :  Lihat gambar dan jawab soalan yang diberi.


           
                  
1.    Apakah  benda  ini? 


2.   Apakah  kegunaan  benda  ini? 


3.   Bila kita mengguna  benda  ini? 


4.   Di  mana  kita  boleh  mendapat  benda  ini? 


5.   Apakah  yang  terjadi  jika  kita  tidak  mengguna  benda  ini? 
       


( menguasai / tidak menguasai )
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN

Mendengar dan Bertutur

BAND

4

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dengan betul.

DESKRIPTOR

B4 DL1:
Murid berupaya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang betul dalam pelbagai situasi

EVIDENS

B4 DL1 E1 :
Berkomunikasi secara lisan menggunakan bahasa yang betul.

AKTIVITI PENTAKSIRAN


Langkah Pentaksiran:
a.    Soal jawab tentang gambar yang diberi.
☻Apakah nama benda dalam
    gambar itu?
☻Apa kegunaan berus gigi?
☻ Berapa kali kamu berus gigi
     dalam sehari?
☻ Bilakah kamu berus gigi?
☻ Mengapa kamu berus gigi?INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


Nama: ……………………………………………                           Tarikh:…………………
Kelas : ……………………

Rujukan: B4 DL1 E1

Arahan :  Lihat gambar dan soal jawab mengenai gambar di bawah.


           
                  


( menguasai / tidak menguasai )INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN

Mendengar dan Bertutur

BAND

4

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dengan betul.

DESKRIPTOR

B4 DL1:
Murid berupaya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang betul dalam pelbagai situasi

EVIDENS

B4 DL1 E2 :
Berkomunikasi secara lisan menggunakan kata panggilan yang betul secara bertatasusila.

AKTIVITI PENTAKSIRAN


Langkah Pentaksiran:
a.    Soal jawab tentang dialog yang diberi.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


Nama: ……………………………………………                           Tarikh:…………………
Kelas : ……………………

Rujukan: B4 DL1 E2
Rujukan: Buku Aktiviti – Halaman 11 ( Jilid 2 )

Arahan :  Lengkapkan dialog dengan kata panggilan

           


( menguasai / tidak menguasai )
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN

Mendengar dan Bertutur

BAND

4

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dengan betul.

DESKRIPTOR

B4 DL1:
Murid berupaya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang betul dalam pelbagai situasi

EVIDENS

B4 DL1 E3 :
Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul secara spontan.

AKTIVITI PENTAKSIRAN


Langkah Pentaksiran:
a.    Ucapkan kata bual/dialog berpandukan gambar.
☻Arnab: Hai kura-kura, mengapa
    engkau berjalan lambat?
☻Kura-kura: Engkau jangan
    bercakap sombong, arnab.
☻Arnab:  Mari kita lawan lumba
    lari.
☻ Kura-kura:  Aku menang.INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


Nama: ……………………………………………                           Tarikh:…………………
Kelas : ……………………

Rujukan: B4 DL1 E3
Arahan : Ucapkan dialog di bawah.
                Lengkapkan dialog ( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN

Mendengar dan Bertutur

BAND

4

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dengan betul.

DESKRIPTOR

B4 DL2:
Murid berupaya bercerita tentang sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul.

EVIDENS

B4 DL2 E1 :
Menyampaikan cerita yang sesuai dengan sebutan dan intonasi yang betul.

AKTIVITI PENTAKSIRAN


Langkah Pentaksiran:
a.    Murid bercerita berdasarkan gambar.
b.    Senaraikan haiwan yang terdapat di zoo.
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


Nama: ……………………………………………                           Tarikh:…………………
Kelas : ……………………

Rujukan: B4 DL2 E1
Arahan : Murid bercerita berdasarkan gambar di bawah.
                Senaraikan  haiwan-haiwan yang terdapat di zoo.

Haiwan

                                                        
1.                                                           6.
 
2.                                                           7.


 
3.                                                           8.


 
4.                                                           9.


 
5.                                                           10.
                                                         


                                                         
                                                  
( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN

Membaca

BAND

4

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dengan betul.

DESKRIPTOR

B4 DB1:
Murid berupaya membaca, memahami dan menyatakan maklumat daripada bahan yang sesuai.

EVIDENS

B4 DB1 E1 :
Membaca, memahami dan menyatakan maklumat yang tersurat daripada bahan yang sesuai.

AKTIVITI PENTAKSIRAN


Langkah Pentaksiran:
a.    Baca petikan.
b.    Catatkan maklumat berpandukan petikan tersebut.
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


Nama: ……………………………………………                           Tarikh:…………………
Kelas : ……………………

Rujukan: B4 DB1 E1
Arahan : Baca dan faham petikan di bawah.
                Catatkan maklumat.
Text Box: Pokok Pisang
Pokok pisang mempunyai banyak kegunaan.  Buah pisang boleh dimakan mentah-mentah dan dibuat kerepek.  Buah pisang juga boleh digoreng.
Selain itu, kek, lepat, dan jemput-jemput juga boleh dibuat dengan menggunakan buah pisang. Daun pisang pula boleh dijadikan pembungkus makanan seperti nasi lemak.  Batangnya pula menjadi kegemaran binatang. Jantung pisang boleh dibuat gulai.  Pokok pisang mudah ditanam dan dijagai.
Maklumat  Kegunaan Pokok  Pisang


Buah                   :        ______________________________________________

Daun                   :        ______________________________________________

Batang      :        ______________________________________________

Jantung    :        ______________________________________________

Penjagaan         :        ______________________________________________

                                                                                                             
                                     ( menguasai / tidak menguasai )
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN

Menulis

BAND

4

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dengan betul.

DESKRIPTOR

B4 DT1:
Murid berupaya mencatat maklumat dengan betul.

EVIDENS

B4 DT1 E1 :
Mencatat pelbagai maklumat dengan betul menggunakan bahasa yang santun.

AKTIVITI PENTAKSIRAN


Langkah Pentaksiran:
a.    Teliti gambar.
b.    Catatkan aktiviti.INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


Nama: ……………………………………………                           Tarikh:…………………
Kelas : ……………………

Rujukan: B4 DT1 E1
Arahan :  Teliti gambar dan catatkan aktiviti.
Aktiviti-aktiviti


1.   ________________________________________________________


2.   ________________________________________________________


3.   ________________________________________________________


4.   ________________________________________________________


5.   ________________________________________________________

                                           
                    
                                  
( menguasai / tidak menguasai )
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN

Mendengar dan Bertutur

BAND

5

PERNYATAAN STANDARD

Memahami, menaakul dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan tepat.

DESKRIPTOR

B5 DL1:
Murid berupaya menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat.

EVIDENS

B5 DL1 E1 :
Mencerita sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.

AKTIVITI PENTAKSIRAN


Langkah Pentaksiran:
a.    Ceritakan tentang gambar.
b.    Tulis cerita berdasarkan gambar yang diberi.


INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


Nama: ……………………………………………                           Tarikh:…………………
Kelas : ……………………

Rujukan: B5 DL1 E1
Arahan :  Ceritakan gambar dan tulis.                                  1.                               esok  -  Hari Raya Aidilfitri
2.                               ibu Aiman – banyak – kuih dan biskut
3.   pagi Hari Raya Aidilfitri – Aiman – meminta maaf – ibu bapa
4.   Aiman dan ayahnya – masjid – bersembahyang hari raya
5.   Banyak kawan Aiman – berhari raya – di rumahnya1._______________________________________________________________

   _______________________________________________________________


2._______________________________________________________________

   _______________________________________________________________

3._______________________________________________________________

   _______________________________________________________________


4._______________________________________________________________

   _______________________________________________________________


5._______________________________________________________________

   _______________________________________________________________


                                 
( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN

Membaca

BAND

5

PERNYATAAN STANDARD

Memahami, menaakul dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan tepat.

DESKRIPTOR

B5 DB1:
Murid berupaya membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan  maklumat dengan tepat.

EVIDENS

B5 DB1 E1 :
Memahami dan memindahkan maklumat daripada bahan grafik dan bukan grafik.

AKTIVITI PENTAKSIRAN


Langkah Pentaksiran:
c.    Teliti gambar.
d.    Lengkapkan ayat berdasarkan gambar.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


Nama: ……………………………………………                           Tarikh:…………………
Kelas : ……………………

Rujukan: B5 DB1 E1
Arahan :  Teliti gambar dan lengkapkan berpandu gambar.                                 


( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN

Membaca

BAND

5

PERNYATAAN STANDARD

Memahami, menaakul dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan tepat.

DESKRIPTOR

B5 DB1:
Murid berupaya membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan  maklumat dengan tepat.

EVIDENS

B5 DB1 E2 :
Memahami dan menilai maklumat daripada bahan grafik menggunakan perkataan berimbuhan akhiran –an dan –i.

AKTIVITI PENTAKSIRAN


Langkah Pentaksiran:
 1. Lihat gambar.
 2. Cari perkataan yang sesuai berdasarkan gambar.
 3. Letakkan imbuhan akhiran –an pada perkataan tersebut.


INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


Nama: ……………………………………………                           Tarikh:…………………
Kelas : ……………………

Rujukan: B5 DB1 E2
Arahan :  Tuliskan perkataan yang berimbuhan akhiran –an berpandukan gambar.                                    

  

1.           Makcik  Ani  menjamu                  ___________________  dan 

  __________________   kepada  tetamu  yang  hadir.
2.                              ___________________   budak  itu  cantik  dan 


         kemas.


3.         Budak-budak  itu  sangat  gembira  bermain                 


____________________       di  taman  permainan.
4.         Murid-murid  dinasihatkan  memakai                 


         ___________________     yang  bersih.

5.           Abang  suka makan            ________________________ 


yang  segar.

6.                            __________________________  di  pasar  itu  sudah layu  dan  busuk.7.           Ibu  sedang  masak                   _____________________  yang                


disukai oleh kami sekeluarga.
8.                            ______________________  datuk  semuanya  matiakibat  banjir  besar.

( menguasai / tidak menguasai )


INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN

Menulis

BAND

5

PERNYATAAN STANDARD

Memahami, menaakul dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan tepat.

DESKRIPTOR

B5 DT1:
Murid berupaya menyampai pelbagai maklumat secara bertulis dengan tepat.

EVIDENS

B5 DT1 E1 :
Menyampaikan pelbagai maklumat secara bertulis dengan tepat menggunakan bahasa yang santun.

AKTIVITI PENTAKSIRAN


Langkah Pentaksiran:
a.    Lengkapkan ayat berpandukan gambar.INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


Nama: ……………………………………………                           Tarikh:…………………
Kelas : ……………………

Rujukan: B5 DT1 E1
Arahan :  Lengkapkan ayat berpandukan gambar.                                  


1.   Kejadian  tanah  runtuh itu  telah  __________    
banyak  nyawa _________________________.
2.   __________________________  menyebabkan
         berlakunya  banjir   kilat  di  kawasan
         _________________________.
3.   Kejadian  ________________  menyebabkan
penduduk  di  situ ______________  ke  pusat
 penempatan  sementara.
4.   Rebut  petir  yang _____________  semalam
 menyebabkan  banyak _________________.

5.   Pada  musim  kemarau,  cuaca  __________
_____________  dan  menjadi  tanah _______
_____________________.( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN

Menulis

BAND

5

PERNYATAAN STANDARD

Memahami, menaakul dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan tepat.

DESKRIPTOR

B5 DT1:
Murid berupaya menyampai pelbagai maklumat secara bertulis dengan tepat.

EVIDENS

B5 DT1 E2 :
Menghasilkan penulisan yang sesuai secara terkawal menggunakan pola ayat FN + FN dan FN + FK.

AKTIVITI PENTAKSIRAN


Langkah Pentaksiran:
a.    Teliti gambar bersiri.
b.    Minta murid membaca secara luncuran perkataan dan frasa yang dipaparkan.
c.    Minta murid bercerita tentang gambar tersebut.
d.    Tulis ayat menggunakan pola ayat FN + FN dan FN + FK.
e.    Murid menghasilkan karangan berdasarkan ayat yang telah dibina.


INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


Nama: ……………………………………………                           Tarikh:…………………
Kelas : ……………………

Rujukan: B5 DT1 E2
Arahan :  Bina ayat berdasarkan gambar menggunakan perkataan yang diberi.                                 


1.    – bangun – pagi2.   – mengemas – katil3.   – gigi – berus gigi

4.   – mandi – cuci


5.   – pakaian – bersih


6.   – sarapan – ibuArahan:  Tulis karangan berdasarkan ayat yang telah dibina.

 

Karangan:( menguasai / tidak menguasai )
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN

Mendengar dan Bertutur

BAND

6

PERNYATAAN STANDARD

Memahami, menilai dan mengemukakan idea dan pendapat  tentang sesuatu perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan bertatasusila.

DESKRIPTOR

B6 DL1:
Murid berupaya bercerita tentang perkara yang mengandungi nilai murni yang dapat mempengaruhi khalayak.

EVIDENS

B6 DL1 E1 :
Menyampaikan cerita yang mengandungi nilai murni dengan penuh keyakinan, kreatif dan mempengaruhi khalayak.

AKTIVITI PENTAKSIRAN


Langkah Pentaksiran:
a.    Murid menyampaikan cerita berpandukan gambar bersiri.INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


Nama: ……………………………………………                           Tarikh:…………………

Kelas : ……………………

Rujukan: B6 DL1 E1
Arahan :  Menyampaikan cerita  berpandukan gambar.                               
       
Text Box: burung - semut
Text Box: menyelamat
                                           

Text Box: pemburuText Box: gigitText Box: terima kasih


( menguasai / tidak menguasai )

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN

Mendengar dan Bertutur

BAND

6

PERNYATAAN STANDARD

Memahami, menilai dan mengemukakan idea dan pendapat  tentang sesuatu perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan bertatasusila.

DESKRIPTOR

B6 DL2:
Murid berupaya berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat secara bertatasusila.

EVIDENS

B6 DL2 E1 :
Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan tepat secara bertatasusila menggunakan bahasa yang sesuai.

AKTIVITI PENTAKSIRAN


Langkah Pentaksiran:
a.    Murid berbicara tentang gambar.
b.    Tuliskan maklumat.INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


Nama: ……………………………………………                           Tarikh:…………………
Kelas : ……………………

Rujukan: B6 DL2 E1
Arahan :  Berbicara dan tuliskan maklumat.                            
       
Text Box: Ayam

Text Box: 1. Jenis haiwan : ___________________________________

2. Makanan  : ___________________________________
___________________________________

3. Tempat tinggal : ___________________________________

4. Penghasilan : ___________________________________

( menguasai / tidak menguasai )
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN

Membaca

BAND

6

PERNYATAAN STANDARD

Memahami, menilai dan mengemukakan idea dan pendapat  tentang sesuatu perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan bertatasusila.

DESKRIPTOR

B6 DB1:
Murid berupaya membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan sastera dan  bukan sastera.

EVIDENS

B6 DB1 E1 :
Bercerita atau menyampaikan maklumat yang dibaca secara bertatasusila menggunakan kosa kata yang luas dan tepat.

AKTIVITI PENTAKSIRAN


Langkah Pentaksiran:
a.    Murid membaca petikan.
b.    Tulis maklumat tentang kebaikan “Susu”INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


Nama: ……………………………………………                           Tarikh:…………………
Kelas : ……………………

Rujukan: B6 DB1 E1
Arahan :  Baca petikan dan nyatakan maklumat tentang kebaikan “Susu”.                         
       
Text Box: Susu           Susu ialah sejenis minuman yang berkhasiat.  Susu mengandungi banyak khasiat yang baik untuk badan.  Susu didapati daripada lembu dan kambing.

          Kanak-kanak dan orang dewasa minum susu untuk kesihatan.
Susu boleh membekalkan semua zat yang diperlukan oleh badan.  Di samping itu, susu juga boleh menguatkan gigi dan tulang.
         
          Susu lembu dan kambing yang sudah diperah boleh diminum begitu saja atau dihantar ke kilang untuk diproses.  Susu boleh dijadikan mentega, keju, susu, tepung, susu cair dan sebagainya.
Kebaikan Susu


1.   ___________________________________________________________

___________________________________________________________2.   ___________________________________________________________

___________________________________________________________3.   ___________________________________________________________

___________________________________________________________4.   ___________________________________________________________

___________________________________________________________5.   ___________________________________________________________

___________________________________________________________
( menguasai / tidak menguasai )
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN

Menulis

BAND

6

PERNYATAAN STANDARD

Memahami, menilai dan mengemukakan idea dan pendapat  tentang sesuatu perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan bertatasusila.

DESKRIPTOR

B6 DT1:
Murid berupaya menghasilkan karya yang sesuai yang dapat menpengaruhi khalayak.

EVIDENS

B6 DT1 E1 :
Menghasilkan karya kreatif dalam bentuk cereka dan puisi yang bertatasusila menggunakan gaya bahasa yang menarik.

AKTIVITI PENTAKSIRAN


Langkah Pentaksiran:
 1. Murid menulis cereka atau puisi yang bertatasusila menggunakan gaya bahasa yang menarik.INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


Nama: ……………………………………………                           Tarikh:…………………
Kelas : ……………………

Rujukan: B6 DT1 E1
Arahan :  Tulis cereka atau puisi berdasarkan gambar.                     
        


         
----------------------------------------------( menguasai / tidak menguasai )INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN

Menulis

BAND

6

PERNYATAAN STANDARD

Memahami, menilai dan mengemukakan idea dan pendapat  tentang sesuatu perkara yang didengar, ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan bertatasusila.

DESKRIPTOR

B6 DT2:
Murid berupaya mengedit hasil penulisan dari segi bahasa.

EVIDENS

B6 DT2 E1 :
Mengedit hasil penulisan dari segi ejaan.

AKTIVITI PENTAKSIRAN


Langkah Pentaksiran:
 1. Baca cerita.
 2. Betulkan ejaan.
 3. Tulis cerita ini semula.


INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


Nama: ……………………………………………                           Tarikh:…………………
Kelas : ……………………

Rujukan: B6 DT2 E1
Arahan :  Betulkan ejaan dan tulis cerita ini semula.


        Siti mengekut ibunya ke pasar malam.  Pasar malam di siti diadakan pade setiap malam.

        Banyak orang membeli-belih di situ.  Mereka terpakse berjalan berhimpit-himpit.  Suasano di situ agak bising.  Penjual dan pembeli saling mentawar harga.  Sesetengah peniage pula terjerit-jerit.  Mereka memanggil pembeli agar membeli barongan mereka.

        Selepas membeli sayor, daging,buah-buahan dan makanan,mereke pulang ke rumah.                     
        
( menguasai / tidak menguasai )

No comments:

Post a Comment